بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2011

مصدومیت در شطرنج

گه‌گیجه!

Advertisements

پیام زوری

اینجا زندان است
به ما خیلی می‌رسند
طوری که از ما جلو زده‌اند!

هزار کیلومتر فاصله

ستاره‌ها امشب چشمک می‌زنند…

بانوی خیاط، می‌دانم به خاطر من، چشم‌هایت را به آسمان دوخته‌ای!

زندگی یک شوخی‌ست

آخر یک روز می‌میرم از فکر مردن!

در این محدوده‌ی زمانی

باور کنید بوق زدن در ترافیک یا هل دادن نفر جلویی در
صف، باعث هیچ نوع فرجی نمی‌شود…
قابل توجه کسانی که چشم امید به انتخابات آینده دارند!

ته‌لول: اگر بدکاری بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسی
بر او گمان نیک برد، خود را فریفته است (منسوب به امام علی).

موسیقی صدایت

همه چیز هست؛ فقط آه در بساط ندارم…

وقتی شب‌ها در تخت‌خوابم نیستی!

درونگرای عاشق

برایم چون کعبه نباش که در سال یک بار ببینمت

برایم کلیسا نباش که در هفته یک بار ببینمت

برایم مثل مسجد نباش که هر روز ببینمت

برایم خدا باش؛ که هیچ وقت نبینمت!

آزادی حین بیان

_ یه دوستی داشتم که این رژیم لعنتی اون رو با واجبی کشت…

[یک لباس شخصی نزدیک می‌شود]

آره داشتم می‌گفتم که وقتی رژیم گرفته بود از گرسنگی سرش

گیج رفت و گونی واجبی افتاد رو سرش!

ایده‌آل‌های نسبی

ماهی قرمز توی تنگ، حسرت ماهی‌های حوض را می‌خورد…

بی‌چاره، دریا که ندیده است!

چشم شناسی

تمام شعرهای عالم سبک‌اند در مقابل وزن نگاه تو

ته‌لول: همیشه که زبان را ترجمه نمی‌کنند؛ گاهی نگاه‌ها هم نیاز به ترجمه دارند!

فیلسوف به خطا

با وجود تمام ارادتم به اسلام، نمی‌توانم چیزی به عنوان «فلسفه‌ی اسلامی» را قبول کنم و آن را توهمی بیش ندانم…

فلسفه یعنی اینکه تفکر کنیم و به نتیجه برسیم، نه اینکه اول به نتیجه برسیم بعد تفکر کنیم!

می‌خواهم زنده بمانم

وقتی از زندگی‌تان سیر شدید، نیاز نیست خودکشی کنید؛

کاری کنید که دیگران سعی کنند به زندگی شما خاتمه دهند…

آن وقت است که حس می‌کنید چیز ارزشمندی دارید!

جایی برای یک نفر

جهنم برای همه گرم است و سوزان؛ اما برای من سرد سرد است…

جهنم یعنی جایی که آغوش تو نباشد!

رضاشاه چه‌ها می‌کشید؟

آیت‌الله مدرس آدم بسیار جالبی بود؛ وقتی رضاشاه پیشنهاد نظام جمهوری و خدمت سربازی را مطرح کرد، واکنش مدرس در نوع خود بی‌نظیر بود:
«حمله به پادشاهی، حمله به شریعت مقدس است»
«دو سال خدمت سربازی باعث فاسد شدن جوانان می‌شود»

ولی همه‌ی این‌ها باعث نشد که عکس او را روی ده تومانی چاپ نکنند!

تو مال آسمونایی

دیدمت با یک لباس آبی رنگ…

چه تن خوشگلی زیر لباست کرده بودی!