بایگانی‌های ماهانه: مه 2012

کسی زیر باران قدم می‌زد

طبقه‌ی هفتم، در بالکن؛
تف من گم می‌شود میان قطره‌های باران…

Advertisements

آینه‌ی اجتماع

در شهری که انسان‌هایش شاخ و دم دارند
آدم باید به عجیب بودن خودش شک کند!