بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2012

كاناي نابغه

كسي كه آنقدر باهوش باشد كه بفهمد آدم باهوشي نيست،
مي‌بايست آدم باهوشي باشد!

Advertisements

مركز آموزش مالك اشتر اراك

جناب سروان: «هيچ وقت از كسي عذرخواهي نكنيد،
خيلي معذرت مي‌خوام اين حرف رو مي‌زنم اما عذرخواهي يعني گه خوردن!»