بایگانی‌های ماهانه: مارس 2013

گردن کلفت سابق خیابون قزوین

پدر می‌گفت که یک جامعه‌ی دموکرات از قلب یک خانواده‌ی دموکرات زاییده می‌شود؛
در چنین وضعیتی در خانه‌ی ما حتی یک صندوق انتقادات و پیشنهادات هم وجود داشت
اما تنها اشکال قضیه محل تعبیه‌ی آن بود؛
مادرم آن را توی آشپزخانه گذاشته بود و توی آن سطل، آشغال‌های دیگر را نیز می‌ریخت!

Advertisements