بایگانی‌های ماهانه: مه 2013

تمارضات زندگانی

خوبی خنگ بودن این است که هیچ‌کس انتظاری از آدم ندارد!

Advertisements