بایگانی‌های ماهانه: ژانویه 2014

گشادیسم

«برای برداشتن قدم‌های بلند باید شلوار گشاد پوشید»
برگرفته از کتاب «میانبرهای موفقیت»
نوشته‌ی «کاک آوات کردستانی (بزرگترین تولیدکننده‌ی شلوار کردی)»

Advertisements