بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2014

مزیت دنیای مجازی

عده‌ای شاید عکس سگی را به یاد بیاورند که مشغول تایپ کردن است و می‌گوید:
«خوبی اینترنت اینه که کسی نمی‌دونه تو سگی»
ولی طرف دیگر قضیه این است که آدم‌ها هر چقدر از نام‌های مستعار استفاده می‌كنند،
هويت حقيقی خودشان را نشان می‌دهند!

Advertisements