بایگانی‌های ماهانه: اوت 2014

سنگینی تحمل‌پذیر هستی

بعضی از فلاسفه‌ی اگزيستانسياليسم می‌گويند كه زندگی پوچ است، و بايد پوچی آن را تحمل كرد!
جالب اينجاست كه تحمل پوچی زندگی، خود يك هدف و انگيزه است و به زندگی معنا می‌بخشد؛
زندگی كه در آن معنايی وجود داشته باشد را نمی‌توان پوچ شمرد!

Advertisements

اف ال استدیوی من کوش؟

همه‌ی خواننده‌های وطنی سر بزنگاه كه می‌رسند، شب قبلش سرما خورده‌اند!

شماره‌ی کفش لویی ویتن اصلتم

اين‌ها كه زور می‌زنند با رفتارشان نشان دهند كه بی‌ادعا هستند؛
اين‌ها خيلی ادعا دارند!

نسل مجازی

نسل سوم و چهارمی‌ها همان کسانی هستند که در زندگی فاجعه به بار می‌آورند؛
اين‌ها در ناخودآگاه‌شان فكر می‌كنند:
در بدترين حالت ممكن، می‌سوزند و می‌توانند بازی را دوباره از سر بگيرند!