بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2015

تا خواستم آرام صدایت بزنم…

جمعه 18 آبان 1386 عاشقش شدم!
حالا عشق یا دوست داشتن یا وابستگی یا ترشح هورمون‌ها…
دوست داشتم برای همیشه کنارم بماند و تا پایان کائناتی که هیچ وقت به پایان نمی‌رسد، دستم از دستش جدا نشود…
راست می‌گویند که عشق اول، عشق آخر است؛ بچه‌تر از آن بودم که بدانم او دوست‌پسر می‌خواهد نه دوستِ پسر!

Advertisements